ความสำคัญของปลวกในแง่เศรษฐกิจ

/
ความสำคัญของปลวกในแง่เศรษฐกิจ ทำความเสียหายต่อต้นไม้ยืนต้นและมีชีวิตอยู่ ปลวกชนิดที่ทำความเสียหายต่อต้นไม้ยืนต้นและมีชีวิตอยู่นั้นโดยส่วนใหญ่จะเป็นปลวกที่ทำรังอยู่บนต้นไม้…

วงจรชีวิตของปลวก

/
ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนแล้วสิ่งที่เราต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นคือการที่ปลวกจะเข้ามาผสมพันธุ์และใช้พื้นที่ในบ้านของเราในการสร้างรังของมัน…