ความสำคัญของปลวกในแง่เศรษฐกิจ

/
ความสำคัญของปลวกในแง่เศรษฐกิจ ทำความเสียหายต่อต้นไม้ยืนต้นและมีชีวิตอยู่ ปลวกชนิดที่ทำความเสียหายต่อต้นไม้ยืนต้นและมีชีวิตอยู่นั้นโดยส่วนใหญ่จะเป็นปลวกที่ทำรังอยู่บนต้นไม้…

รังของปลวก

/
สังคมปลวกจะใหญ่หรือจะเล็กขึ้นกับขนาดของรัง…

ทางเดินของปลวก

/
หลายท่านอาจจะเคยสงสัย…

FTAVSWTO ว่าด้วยการเจรจา การค้านอกกรอบ

/
ความล้มเหลวของการเจรจาการค้าโลกที่เมืองแคนคูน…

การกินอาหารของปลวก

/
ภายในรังของปลวกจะมีปลวกงานเป็นวรรณะที่คอยหาอาหารให้กับวรรณะอื่นๆ…

ชนิดของปลวก

/
ในการปราบปลวกให้ได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพ…

วงจรชีวิตของปลวก

/
ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนแล้วสิ่งที่เราต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นคือการที่ปลวกจะเข้ามาผสมพันธุ์และใช้พื้นที่ในบ้านของเราในการสร้างรังของมัน…