เครือข่ายเต็ม โทรไม่ออก บอกใครดีนะ

/
ช่วงเดือนที่ผ่านมา อยากจะถามว่าใครไม่มีปัญหาเรื่องโทรศัพท์มือถือบ้าง…