การควบคุมกำจัดลูกน้ำโดยการใช้สารเคมี (Larvicides)

/
เราได้เรียนรู้รูปแบบการใช้สารเคมีแบบต่างๆ…

การใช้สารเคมีที่ใช้ในการกำจัดยุง (ต่อ)

/
การพ่นสารเคมีที่มีฤทธิ์ตกค้างเป็นรูปแบบการใช้สารเคมีแบบแรกที่ใช้ในการกำจัดยุง…

การใช้สารเคมีในการกำจัดยุง

/
จากบทความที่ผ่านมาเราได้ทราบถึงรูปแบบของสารเคมีที่ใช้ในการกำจัดยุงกันแล้ว…

สื่อประโคมงานวิจัย รศ.ดร.สุรพล วิเศษสรรค์

/
จากที่สมุนไพรกำจัดปลวกได้รับความสนใจจากประชาชน…

สมุนไพรกำจัดปลวก งานวิจัยที่พร้อมถ่ายทอดสู่มวลชน

/
ปลวกกับมนุษย์จึงเป็นศัตรูกัน…

สารเคมีจากธรรมชาติ

/
สารเคมีกลุ่มสุดท้ายที่ใช้ในการกำจัดยุงคือสารเคมีในกลุ่มสารเคมีในกลุ่มสารจากธรรมชาติ…

สารเคมีที่ใช้ในการกำจัดยุงลาย

/
ในบทความตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสารเคมี…

การควบคุมยุงลายด้วยวิธีต่างๆ

/
สำหรับเรื่องราวเกี่ยวกับยุงทางด้านต่างๆ…

ภัยของยุงลาย

/
จากบทความที่ผ่านมาเราได้ทราบถึงพฤติกรรมต่างๆของยุงลาย…