แจ้งเบอร์ติดต่อเพื่อความสะดวก

จากเหตุการณ์น้ำท่วม ทำให้โทรศัพท์บางหมายเลขเกิดเสียงรบกวน ทางเจ้าหน้าที่ยังเข้าแก้ไขไม่ได้ หากท่านมีปัญหาในการติดต่อที่หมายเลข 0-2902-5071-4 รบกวนท่านติดต่อที่หมายเลข 08-6600-0509 หรือ 08-6603-2210 หรือ 08-6341-5308 แทนครับ

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.