สารเคมีที่ใช้ในการกำจัดยุงลาย

091248_01ในบทความตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสารเคมี 2 กลุ่มคือ กลุ่มออร์กาโนคลอรีน และกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต สำหรับในบทความตอนนี้เรามารู้จักสารเคมีสำหรับกำจัดยุงในกลุ่มที่เหลือกันต่อนะคะ

สารเคมีที่กล่าวถึงคือสารเคมีในกลุ่มคาร์บาเมต (Carbamate Compounds) สารเคมีในกลุ่มคาร์บาเมตนี้เป็นสารที่มีความเป็นพิษสูงต่อยุงมากกว่าในกลุ่มของออร์กาโนฟอสเฟต โดยสารเคมีในกลุ่มคาร์บาเมตจะออกฤทธิ์โดยการฟุ้งกระจายไปในอากาศ และไปสัมผัสตัวยุงทำให้ยุงได้รับสารพิษ ตัวอย่างสารในกลุ่มนี้เช่น propoxur, bendiocarb เป็นต้น091248_02

สารเคมีอีกกลุ่มหนึ่งที่ใช้กันในการกำจัดยุงคือสารในกลุ่มไพรีทรอยด์สังเคราะห์ (Snynthetic Pyrethroid Compounds) สารเคมีในกลุ่มนี้เป็นที่นิยมกันมากที่ใช้ในการป้องกันกำจัดยุงพาหะ และจะมีพิษต่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมต่ำ แต่สารในกลุ่มนี้มีข้อด้อยทางด้านของฤทธิ์ตกค้างสั้น ซึ่งในการกำจัดต้องทำการฉีดพ่นทุกสัปดาห์ แต่ในปัจจุบันพบว่าได้มีการคิดค้นและพัฒนาสารในกลุ่มนี้ให้มีความคงทนต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นและมีความปลอดภัยสูงต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างของสารในกลุ่มนี้ได้แก่ permethrin, deltamethrin, lamdacyhalothrin และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการกำจัดยุงที่วางขายในท้องตลาดที่อยู่ในรูปแบบ aerosol หรือพ่นละอองฝอย เช่น ไบกอนนั้นก็ผลิตมาจากสารเคมีในกลุ่มนี้นั่นเอง

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.