Find us on Facebook
QR Code
สำรวจฟรีครับ

ต้องการ Flash Player 9.0 ครับ

คลิกเพื่อรับการสำรวจ

HOT PRODUCTS!
เมนูผู้ใช้
Money Exchange

QR Code FEED2MOBILE
ต้องการ Flash Player 9.0 ครับ

Posts Tagged ‘วิธีการกำจัดปลวก’

วิธีการป้องกันกำจัดปลวกที่จะให้ผลดีที่สุดควรมีการป้องกันตั้งแต่ก่อนมีการปลูกสร้างบ้าน ทำได้โดยการราดน้ำยาหรือฉีดอัดน้ำยาลงดินป้องกันปลวกบริเวณที่จะสร้างเป็นตัวบ้าน นอกจากนี้การเลือกวัสดุที่มีความทนทานต่อการเข้าทำลายของปลวก นอกจากนี้การสร้างบ้านท่านสามารถออกแบบตัวบ้านให้พื้นบ้านและวัสดุก่อสร้างที่เป็นไม้ให้อยู่จากพื้นดินมากที่สุด สำหรับบ้านที่สร้างเสร็จแล้วสามารถป้องกันได้แต่อาจไม่ได้ผลดีนักเท่ากับการป้องกันก่อนการปลูกสร้าง


ร่องรอยการทำลายของปลวก

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม »

protection method eliminates termite makes currentlyจากที่เคยได้นำเสนอเรื่อง “ปลวกภัยเงียบในบ้านคุณ” ไปแล้วนั้นวันนี้เราจะมาดูกันว่า วิธีการป้องกันกำจัดปลวกนั้น เขานิยมทำกันอย่างไรบ้าง และ มีผลดีผลเสียอย่างไร เรามาดูกันครับ.

จากในอดีต การป้องกัน กำจัดปลวกไม้แห้ง หรือ มอดนั้น นิยมใช้วิธีการรมสารเคมีเข้าไปในบ้าน โดยสารเคมีที่ใช้จะมีพิษตกค้าง ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้อยู่อาศัย และ สัตว์เลี้ยง ในปัจจุบันการใช้สารรมดังกล่าว ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณะสุขได้ประกาศยกเลิกการใช้โดยเด็ดขาด เนื่องจากถูกจำกัดเอาไว้ว่าเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ห้ามทำการซื้อขาย ห้ามผลิต ห้ามใช้ และ ห้ามมีไว้ในครอบครองเด็ดขาด ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษตามกฏหมาย

ดังนั้นในปัจจุบันวิธีการที่ดีและเหมาะสมในการกำจัดปลวกคือ การใช้วิธีการอัดสารเคมีลงดิน ซึ่งเป็นวิธีการที่ใช้มานานกว่า 50 ปี สารเคมีที่ใช้ดังกล่าวจะมีการออกฤทธิ์ในลักษณะของการไล่ไม่ให้ปลวกเข้ามาใกล้บริเวณที่มีการใช้สารเคมี หรือเป็นการกำจัดปลวกโดยตรงซึ่งวิธีการนี้ ปัจจุบันเป็นวิธีการที่ได้ผลดีที่สุดในการป้องกันกำจัดปลวก

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม »

termite_woodการกำจัดปลวกด้วยวิธีพื้นฐาน เป็นการป้องกันกำจัดปลวก ที่ง่ายและรวดเร็ว ไม่ทำให้ต้องเสียเวลามากนัก และประหยัดต้นทุนในการกำจัดปลวก ที่จะมาทำลายบ้านเรือนของเราครับ สำหรับคำแนะนำในการกำจัดปลวกนี้ เป็นเพียงข้อแนะนำพื้นฐานที่คุณสามารถนำไปใช้ได้ในเบื้องต้นเท่านั้นครับ ไม่สามารถป้องกัน หรือ กำจัดปลวกได้แบบถาวร แต่อย่างน้อยก็ทำให้บ้านคุณปลอดภัยจากการ กัดทำลายของปลวกหละครับ

ก่อนอื่นเราต้องมาทำความรู้จักกับเจ้าวายร้ายที่ทำลายบ้านเรือนของเราซะก่อนครับ นั่นก็คือ “ปลวก” เดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันคร่าว ๆ ก่อนครับว่าเจ้าวายร้ายนี้เป็นอย่างไร

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม »