เอกสารแสดงประสิทธิภาพ และข้อมูลเฉพาะทางพิษวิทยาของ
สารสำคัญในผลิตภัณฑ์สมุนไพรกำจัดปลวก
Terminate
®   Terminus®   และ Termina Oil®
ดาวน์โหลดเอกสารนี้

ตะไคร้หอม หัวแห้วหมู สาปเสือ เมล็ดพริก เมล็ดสะเดา เมล็ดงา เหง้าขมิ้นชัน หางไหล