เอกสารแสดงประสิทธิภาพ และข้อมูลเฉพาะทางพิษวิทยาของ
สารสำคัญในผลิตภัณฑ์สมุนไพรกำจัดปลวก
Terminate
®   Terminus®   และ Termina Oil®
ดาวน์โหลดเอกสารนี้

ตะไคร้หอม หัวแห้วหมู สาปเสือ เมล็ดพริก เมล็ดสะเดา เมล็ดงา เหง้าขมิ้นชัน หางไหล

สารสำคัญชนิด Selinnadiene จากหัวแห้วหมู
สารสำคัญชนิด Selinnadiene จากหัวแห้วหมู
 

1.  ข้อมูลวัตถุอันตราย
1.1  ข้อมูลทั่วไป เป็นสารสำคัญที่สกัดได้จากหัวแห้วหมู และมีสูตร Formular structure
      เป็น  C
15H22O ชื่อทางเคมี 4,11-selinadiene-3-one ซึ่งมีน้ำหนักโมเลกุล 518.06

1.2  คุณสมบัติทางเคมี และกายภาพ อยู่ในสถานะของเหลวใส ละลายในไขมัน เอทานอล
      และ ละลายได้บ้างเล็กน้อยในน้ำ โดยมีจุดเดืออยู่ที่ 114.5    C

1.3  วิธีวิเคราะห์ ใช้เครื่องมือ HPLC โดยมี Column nonpolar C-14, ขนาดเส้นผ่านศูนย์
     กลาง 4.5 mm ยาว 15 ซม.เป็น Stationary phase และมี เมทานอล และ อะซิโตไน
     ไตร เป็น mobile ที่ UV - 456 nm

1.4  ข้อมูลความเป็นพิษ ไม่พบความเป็นพิษในหนูทดลอง โดยให้ค่า LD50 (oral)
      มากกว่า 20,000 ppm.

1.5  ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่คงทนในสภาพแวดล้อม สลายตัวได้ดี เมื่อถูกอากาศ และ
      สามารถทำปฏิกิริยากับออกซิเจน กลายเป็นไอ และละลายน้ำได้

1.6  ประโยชน์ อัตราการใช้ และลักษณะที่แนะนำให้ใช้ ใช้ในการพ่น และทำเป็นเหยื่อไล่แมลง
      เมื่อใช้ในปริมาณความเข้มข้นสูงกว่า 11% w/w แต่เมื่อใช้ในปริมาณเบาบางประมาณ
     1/100 เท่า จะเป็นสารดึงดูดแมลงจำพวกที่อยู่เป็นสังคมให้มารวมกัน

2.  ข้อมูลของผลิตภัณฑ์
  2.1  ข้อมูลทั่วไป สูตรส่วนประกอบ หน้าที่ ลักษณะ เป็นผงอัดแน่นของเศษพืชในอัตราส่วน 1:1
        กับเศษไม้เนื้ออ่อน ซึ่งอัดจากเครื่องอัด

  2.2  คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพ มีส่วนประกอบของสาร selinnadiene 0.11 % w/w
       ทนความชื้นที่น้อยกว่า 60% RH แต่ละลายได้ดีในน้ำ

  2.3  กรรมวิธีการผลิต ผลิตจากเครื่องอัดแท่ง ความดันสูง ซึ่งเป็นส่วนประกอบของสาร
       selinnadiene 0.11% w/w

  2.4  ผลการทดสอบประสิทธิภาพ เป็นเหยื่อล่อ แมลง และสารดึงดูดแมลงจำพวกที่อยู่เป็นสังคม
       ให้มารวมกัน

3.  เอกสารแสดงค่าความเป็นพิษ ค่า LD50 (Oral rat)
    มีค่าความเป็นพิษเฉียบพลัน จากการให้กิน สูงกว่า 29,000 ppm
 

 

 

 

กฏการคุ้มครองข้อมูล ข้อตกลงในการใช้บริการ


สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย
โดย บริษัท เจ.ซี.ซี. เพสท์
เมเนจเมนท์ จำกัด
214/20 หมู่บ้านเอ็มพีการ์เดน 1 หมู่ 4 ถ.รังสิต - นครนายก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

J.C.C. PEST MANAGEMENT CO.,LTD.
214/20 MP 1 Moo. 4 Rangsit - Nakornayok Rd. Rangsit Thanyaburi Phathumtani 12110
Tel : 0-2902-5071 Auto Fax : 0-2577-3863
e-Mail :
pestcontrol@jcc2u.com  Webmaster : webmaster@jcc2u.com