การใช้สารเคมีในการกำจัดยุง
ผู้เขียน : Webmaster
18/12/2548 09:00

การใช้สารเคมีในการกำจัดยุง
     จากบทความที่ผ่านมาเราได้ทราบถึงรูปแบบของสารเคมีที่ใช้ในการกำจัดยุงกันแล้ว ส่วนรูปแบบของการนำสารเคมีเหล่านี้ไปใช้ด้วยวิธีการต่างๆ เรายังไม่ทราบ เราจะมาเรียนรู้กันในบทความตอนนี้ต่อกันเลยนะคะ สำหรับการนำสารเคมีไปใช้มีอยู่หลายรูปแบบด้วยกัน ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ที่จะนำไปใช้รวมถึงความสะดวกของการใช้งาน เป็นต้น วิธีการใช้สารเคมีแบ่งออกเป็นแบบต่างๆ ได้ดังนี้

1.
      การพ่นสารเคมีมีฤทธิ์ตกค้าง (Residual spraying)
เทคนิคการฉีดยุงด้วยสารรูปแบบนี้คือจะมุ่งเน้นในการฉีดยุงตามแหล่งสภาพที่อยู่อาศัยและแหล่งเกาะพักต่างๆ ของยุง เช่น ผ้าม่าน ตะกร้าผ้า ตามฝาผนัง ตามสิ่งห้อยแขวนต่างๆ  พื้นผิวต่างๆ ที่อยู่ภายในบ้านเรือนที่ค่อนข้างจะมืดทึบ ใต้หลังคา ใต้โต๊ะ ใต้เตียง หลังตู้ และเครื่องประดับบ้านอื่น ๆ

     การฉีดสารเคมีนี้การคงสภาพของสารเคมีจะขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่ใช้และปริมาณของสารเคมีที่ใช้ พื้นผิวที่ทำการฉีดพ่นสารเคมี ตลอดจนสภาพแวดล้อมคืออุณหภูมิและอากาศ  การคงอยู่ของสภาพแวดล้อม โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วง 1 สัปดาห์ จนถึง 1ปี การควบคุมของยุงโดยวิธีนี้จะเน้นยุงพาหะที่ชอบหากินภายในบ้าน และเกาะพักในบ้านเรือน ชอบเกาะพักในบ้านเรือน ยุงจะได้รับสารโดยการสัมผัสพื้นผิวที่มีการพ่นสารเคมีเคลือบไว้ สารจะซึมผ่านผิวหนังเข้าสู่ระบบประสาทของยุง และทำให้ยุงตายได้ ข้อเสียของการใช้สารเคมีรูปแบบนี้คือจะมีผลทำให้ยุงเกิดการสร้างความต้านทานได้ในระยะเวลาอันสั้น เหล่านี้ทำให้แมลงเกิดการพัฒนาการโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยจากเดิมแหล่งเกาะพักอยู่ภายในบ้าน เปลี่ยนเป็นแหล่งเกาะพักอยู่ภายนอกบ้าน เมื่อถึงเวลาหากินก็จะเข้ามาดูดเลือดภายในบ้าน ทำให้ยุงไม่ได้รับสารที่เราฉีดพ่นตั้งไว้
    
    
สำหรับรูปแบบที่สองนั้นติดตามต่อในบทความครั้งหน้านะคะ จะเห็นได้ว่าการใช้สารเคมีในการกำจัดยุง เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเหมือนกัน เพราะถ้ามีการใช้สารเคมีประเภทเดิมนานๆ จะทำให้ยุงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการสร้างความต้านทาน รวมถึงรู้จักวิธีการหลบหลีกการสัมผัสสารเคมีที่เราได้ฉีดพ่นไว้


กฏการคุ้มครองข้อมูล ข้อตกลงในการใช้บริการ


สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย
โดย บริษัท เจ.ซี.ซี. เพสท์
เมเนจเมนท์ จำกัด
214/20 หมู่บ้านเอ็มพีการ์เดน 1 หมู่ 4 ถ.รังสิต - นครนายก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

J.C.C. PEST MANAGEMENT CO.,LTD.
214/20 MP 1 Moo. 4 Rangsit - Nakornayok Rd. Rangsit Thanyaburi Phathumtani 12110
Tel : 0-2902-5071 Auto Fax : 0-2577-3863
e-Mail :
pestcontrol@jcc2u.com  Webmaster : webmaster@jcc2u.com