ปลวก (Termite) ตอนที่ 2

/
ในคราวก่อนเราได้ทำความรู้จักกับแมลงศัตรูตัวร้ายที่มาแย่งชิงที่อยู่อาศัยของบ้านเรา…

ยุงลายเสือ (Mansonia spp.)

/
บทความที่ผ่านมาทั้งหมดเป็นความรู้เกี่ยวกับยุงก้นปล่องที่เป็นยุงพาหะนำโรคไข้มาลาเรียแล้ว…